P.R.I. AGANA sp. z o.o. to znane na lokalnym rynku przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych, przede wszystkim wodno-kanalizacyjnych oraz melioracyjnych. Zdobyte doświadczenie i ugruntowana wiedza pozwalają realizować zadania z zakresu infrastruktury podziemnej i obiektów inżynieryjnych z  tym związanych,
a wszystko przy zastosowaniu urządzeń, technologii oraz specjalistycznego sprzętu.

Zarząd Spółki i kluczowi pracownicy

Przemysław
Książkiewicz

Prezes Zarządu Spółki
swoje doświadczenie zdobywał w spółce zajmującej się robotami wodno-kanalizacyjnymi.

przemyslaw.ksiazkiewicz@priagana.pl
tel. +48 503 360 310

Łukasz
Skałecki

Wiceprezes Zarządu Spółki
swoje doświadczenie zdobywał w spółce zajmującej się robotami wodno-kanalizacyjnymi.

lukasz.skalecki@priagana.pl
tel. +48 510 119 510

Grzegorz
Skałecki

Wiceprezes Zarządu Spółki
biegły rewident, swoje doświadczenie zdobywał
w spółkach budowlanych i audytorskich, obecnie zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych, także spółek giełdowych.

grzegorz.skalecki@priagana.pl
tel. +48 607 593 817

Zakres działalności Spółki

budowa sieci kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i obiektami kanalizacyjnymi

budowa sieci i magistrali wodociągowych

budownictwo ogólno-melioracyjne

przebudowa i rozbudowa urządzeń melioracyjnych

Kadra pracownicza

Spółka zatrudnia ponad 20 pracowników, w tym wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, operatorów maszyn i sprzętu budowlanego oraz montażystów, posiadających szerokie i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie budownictwa kanalizacyjnego i obiektów z tym związanych. Spółka współpracuje ponadto z licznymi renomowanymi dostawcami materiałów i urządzeń oraz specjalistycznymi jednostkami podwykonawczymi. Spółka stawia na jakość wykorzystywanych materiałów i wykonawstwa, służy profesjonalnym doradztwem i pomocą w zakresie realizowanych usług.

Realizacje

Referencje